உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »শৰীৰত খুব কষ্ট! কঠিন ৰোগত ভুগিছে জনপ্ৰিয় গায়িকা নেহা কক্কৰ!

    শৰীৰত খুব কষ্ট! কঠিন ৰোগত ভুগিছে জনপ্ৰিয় গায়িকা নেহা কক্কৰ!

    সম্পত্তি, ঘৰ, টকা, পৰিয়াল সকলো আছে, কিন্তু তথাপি এই ব্যাধিৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও মুক্তি নাপাব।