Home » photogallery » lifestyle »'পেটত হাত বুলাইছিল'- বলীউদৰ অভিনেত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিলে MeToo-ৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ

'পেটত হাত বুলাইছিল'- বলীউদৰ অভিনেত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিলে MeToo-ৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ

একাধিকবাৰ বহু পুৰুষে শাৰীৰিক ভাবে অপদস্থ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীক।