உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »'পেটত হাত বুলাইছিল'- বলীউদৰ অভিনেত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিলে MeToo-ৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ

    'পেটত হাত বুলাইছিল'- বলীউদৰ অভিনেত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিলে MeToo-ৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ

    একাধিকবাৰ বহু পুৰুষে শাৰীৰিক ভাবে অপদস্থ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীক।