உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »‘কৰিণাক ‘আণ্টি’ বুলিম নেকি?’ – কৰিণাক বিয়া পতাৰ পিছত ছাৰাৰ এই প্ৰশ্নত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছিল ছঈফ আলী খান

    ‘কৰিণাক ‘আণ্টি’ বুলিম নেকি?’ – কৰিণাক বিয়া পতাৰ পিছত ছাৰাৰ এই প্ৰশ্নত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছিল ছঈফ আলী খান

    ছাৰাৰ সন্দেহ আছিল কৰিণা তেওঁলোকৰ সৈতে মিলিব পাৰিবনে নাই।