உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Blackheads on Oily Nose : গৰমত নাকত অসংখ্য ব্লেকহেডছ? হাততে আছে ঘৰুৱা সমাধান

    Blackheads on Oily Nose : গৰমত নাকত অসংখ্য ব্লেকহেডছ? হাততে আছে ঘৰুৱা সমাধান

    Blackheads on Oily Nose : ৷ ছালৰ সমস্যাত চন্দনৰ গুৰি অতি উপকাৰী। অতিৰিক্ত তেল আঁতৰাই ছাল নিখুত আৰু উজ্জ্বল কৰে চন্দনৰ গুৰিয়ে। গাখীৰৰ সৈতে চন্দনৰ গুৰি মিহলাই নাকত লগাওক।