Home » photogallery » lifestyle »সুশান্ত মৃত্যুৰ তদন্তৰ নতুন মোৰ, এইবাৰ চিবিআই তদন্তৰ প্ৰস্তাৱ দিলে বিহাৰ চৰকাৰে

সুশান্ত মৃত্যুৰ তদন্তৰ নতুন মোৰ, এইবাৰ চিবিআই তদন্তৰ প্ৰস্তাৱ দিলে বিহাৰ চৰকাৰে

বিহাৰৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলেই সুশান্তৰ মৃত্যুৰ চিবিআই তদন্ত দাবী কৰিছে।