உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »PF একাউণ্ট ধাৰকসকলৰ বাবে দেৱালীৰ উপহাৰ ! সুতৰ ধন সোনকালেই আহিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টলৈ...

    PF একাউণ্ট ধাৰকসকলৰ বাবে দেৱালীৰ উপহাৰ ! সুতৰ ধন সোনকালেই আহিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টলৈ...

    কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যত নিধি সংস্থাৰ (EPFO) ৬কোটিৰো অধিক একাউণ্ট ধাৰকৰ বাবে ভাল খবৰ। এইবাৰ দেৱালী ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিবলৈ পাব। সুতৰ পৰিমাণ সোনকালেই পিএফ একাউণ্ট ধাৰকসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব।