உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Sweating: ঘামৰ দুৰ্গন্ধত অস্বস্তিত পৰিছে? তেজপাতেৰে কেনেকৈ দূৰ কৰিব এই দুৰ্গন্ধ?

    Sweating: ঘামৰ দুৰ্গন্ধত অস্বস্তিত পৰিছে? তেজপাতেৰে কেনেকৈ দূৰ কৰিব এই দুৰ্গন্ধ?

    Sweating: ঘামৰ লগতে ইয়াৰ দুৰ্গন্ধই গৰমৰ দিনত বহু লোককে অস্বস্তিত পেলায়।