உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Bank Holiday: নৱেম্বৰ মাহত ১৭ দিন দেশত বন্ধ থাকিব বেংক ! বেংকৰ বন্ধ তালিকা জানি লওক, সোনকালে সমাধা কৰক জৰুৰী কাম...

    Bank Holiday: নৱেম্বৰ মাহত ১৭ দিন দেশত বন্ধ থাকিব বেংক ! বেংকৰ বন্ধ তালিকা জানি লওক, সোনকালে সমাধা কৰক জৰুৰী কাম...

    Bank Holiday: বেংকৰ কিবা জৰুৰী কাম আছে যদি আপুনি সোনকালে সমাধা কৰক। কাৰণ দেশত নৱেম্বৰ মাহত বেংক বন্ধ থাকিব মুঠ ১৭ দিন। অৱশ্যেই ৰাজ্য অনুযায়ী বেংকৰ বন্ধৰ সূচী বেলেগে বেলেগ।