உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Bank Holiday: বেংকৰ কাম বাকী আছে নেকি? এই মাহৰ শেষৰ ৪ দিন বেংক বন্ধ

    Bank Holiday: বেংকৰ কাম বাকী আছে নেকি? এই মাহৰ শেষৰ ৪ দিন বেংক বন্ধ

    আজি অর্থাৎ শনিবাৰৰ পৰা চাৰিদিন বেংক বন্ধ। সাধাৰণৰ পৰা জৰুৰী কাম শেষ কৰিলেনে?