உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »কেৱল ডায়েবেটিছ নহয়,  চেনীৰ পৰা হ’ব পাৰে বহু মাৰাত্মক ৰোগ! জানি লওক

    কেৱল ডায়েবেটিছ নহয়,  চেনীৰ পৰা হ’ব পাৰে বহু মাৰাত্মক ৰোগ! জানি লওক

    যদি একান্তই প্ৰয়োজন হয়, এজন প্ৰাপ্ত বয়স্ক মানুহে, দিনে ৩ চামুচ চেনী খাব পাৰে।