உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »শনিবাৰে ভুলটো ক্ৰয় নকৰিব এই কেইটা সামগ্ৰী! মানি চলিলে আহিব টকাৰ বৰষুণ!

    শনিবাৰে ভুলটো ক্ৰয় নকৰিব এই কেইটা সামগ্ৰী! মানি চলিলে আহিব টকাৰ বৰষুণ!

    শনি গ্ৰহক লৈ বহুতৰে ভয়।শনি দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগে সকলো। কাৰণ শাস্ত্ৰমতে, শনিৰ ৰোষত পৰিলে জীৱন ছাড়খাৰ হৈ যায়।