உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Astrology: শনিবাৰে, মঙলবাৰে কিয় চুলি কটাব নালাগে ? কোনদিনা আপুনি চুলি, দাড়ি, নখ কাটিব ?

    Astrology: শনিবাৰে, মঙলবাৰে কিয় চুলি কটাব নালাগে ? কোনদিনা আপুনি চুলি, দাড়ি, নখ কাটিব ?

    Astrology: জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে, শনিবাৰে চুলি কাটিবলৈ শুভ নহয়। আপুনি বুধবাৰে আৰু শুক্ৰবাৰে আপোনাৰ চুলি, নখ, দাড়ি কাটিছে, ই সকলো ক্ষেত্ৰতে শুভ।