உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »অক্সফ’র্ড ভেকচিন ব্যৱহাৰৰ ফলত ভলন্টিয়াৰৰ মৃত্যু! তথাপিও চলিব ট্ৰায়েল...

    অক্সফ’র্ড ভেকচিন ব্যৱহাৰৰ ফলত ভলন্টিয়াৰৰ মৃত্যু! তথাপিও চলিব ট্ৰায়েল...

    তথাপিও মৃত ব্যক্তিৰ পৰিচয় তথা মৃত্যুৰ কাৰণ আৰু মৃত ব্যক্তিৰ উপসৰ্গ ইত্যাদিৰ বিষয়ে গোপনীয়তা বজাই ৰাখিব বিচাৰিছে ব্ৰাজিলে।