உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »শাওনৰ পথাৰত বোকা-পানীৰে লুতুৰি-পুতুৰি কৃষক-ৰোৱনী ! যান্ত্ৰিকতাৰ মহানগৰীৰ সমীপৰ অঞ্চলত ৰ'দ-বৰষুণ নেওচি নাচি-বাগি কঠীয়া ৰোৱাত ব্যস্ত এওলোক...

    শাওনৰ পথাৰত বোকা-পানীৰে লুতুৰি-পুতুৰি কৃষক-ৰোৱনী ! যান্ত্ৰিকতাৰ মহানগৰীৰ সমীপৰ অঞ্চলত ৰ'দ-বৰষুণ নেওচি নাচি-বাগি কঠীয়া ৰোৱাত ব্যস্ত এওলোক...

    আঘোণত সোণ গুটি চপাবলৈ শাওনৰ পথাৰত ব্যস্ত এতিয়া কৃষক। ৰাণীৰ আন্ধেৰিজুলীত ৰোৱনী সকলে পথাৰত নাচি বাগি বোকাৰে লুতুৰি পুতৰি হৈ পালন কৰিলে গোছা ৰোৱা উৎসৱ।