உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Birth Day Spacial: ২৫০খনৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰিছে আশিস বিদ্যাৰ্থীয়ে, তালিকাত আছে ড০ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ ছবিও

    Birth Day Spacial: ২৫০খনৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰিছে আশিস বিদ্যাৰ্থীয়ে, তালিকাত আছে ড০ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ ছবিও

    আশিস বিদ্যাৰ্থী এনে এগৰাকী অভিনেতা যি সকলো ধৰণৰ চৰিত্ৰতে মিলি যাব পাৰে, সেয়ে তেওঁক সকলো চৰিত্ৰকে ন্যায় প্ৰদান কৰিব পৰা অভিনেতাৰ তালিকাত ধৰা হয়।