உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Pictures : পৰীৰ দৰেই সুন্দৰ চুলি এইগৰাকী মহিলাৰ, ৩০ বছৰত এবাৰো লগোৱা নাই কেঁচী

    Pictures : পৰীৰ দৰেই সুন্দৰ চুলি এইগৰাকী মহিলাৰ, ৩০ বছৰত এবাৰো লগোৱা নাই কেঁচী

    এলোনাই কয় যে এবাৰ তেওঁৰ মাতৃয়ে তেওঁক কৈছিল যে মহিলাই নিজৰ চুলি কটাব নালাগে আৰু দীঘল চুলি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। মাতৃৰ এই কথা ৰাখি ৫ বছৰ বয়সৰ পৰাই চুলি নকটোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল।