Home » photogallery » lifestyle »7th Pay Commission: চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাম্পাৰ DA বৃদ্ধি ! এৰিয়াৰৰ মোটা টকা পাব নগদ ধন ৰূপে ...

7th Pay Commission: চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাম্পাৰ DA বৃদ্ধি ! এৰিয়াৰৰ মোটা টকা পাব নগদ ধন ৰূপে ...

7th Pay Commission: উত্তৰাখণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে ডিএ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি