Home » photogallery » lifestyle »7th Pay Commission: চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ! বাম্পাৰ বেতন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা!

7th Pay Commission: চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ! বাম্পাৰ বেতন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা!

7th Pay Commission: লগতে আন এক ডাঙৰ খবৰ মোদী চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে। কেৱল ডিএ নহয়, আন ভাত্তাও বৃদ্ধি হ’ব পাৰে।

শেহতীয়া বাতৰি