உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »7th Pay Commission: দুৰ্দান্ত খবৰ! অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মীয়ে লাভ কৰিছে ১১,৩৬৪ টকা, DRৰ এৰিয়াৰে উপকৃত কৰিব Pensionersক

    7th Pay Commission: দুৰ্দান্ত খবৰ! অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মীয়ে লাভ কৰিছে ১১,৩৬৪ টকা, DRৰ এৰিয়াৰে উপকৃত কৰিব Pensionersক

    কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই বাঢ়িব পেন্সনৰ টকা। ইমানেই নহয়, লাভ কৰিব ৪ মাহৰ এৰিয়াৰো।