உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »7th Pay Commission: ডাঙৰ খবৰ! চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বাঢ়িছে ২.৩০ লাখ টকা পৰ্যন্ত! জানি লওক সবিশেষ

    7th Pay Commission: ডাঙৰ খবৰ! চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বাঢ়িছে ২.৩০ লাখ টকা পৰ্যন্ত! জানি লওক সবিশেষ

    বিশেষজ্ঞৰ মতে, জানুৱাৰী ২০২২ৰ পৰা ডিএ বাঢ়িব পাৰে। অন্তত ৩ শতাংশ ডিএ বাঢ়িব বুলি অনুমান কৰা হৈছে।