உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Lord Shiva Puja: সুখ, শান্তি আৰু সম্পদৰ বাবে ভগৱান শিৱক এই ৫ টা উপায়েৰে পূজা কৰক ...

    Lord Shiva Puja: সুখ, শান্তি আৰু সম্পদৰ বাবে ভগৱান শিৱক এই ৫ টা উপায়েৰে পূজা কৰক ...

    Lord Shiva Puja: ভগৱান শিৱ হৈছে নিৰাকাৰ, এক জ্যোতি স্বৰূপ। সোমবাৰে তেওঁৰ উপাসনাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিন বুলি গণ্য কৰা হয়। সোমবাৰে চন্দ্ৰৰ দিন বুলিও গণ্য কৰা হয়। সোমবাৰে চন্দ্ৰই ভগৱান শিৱক উপাসনা কৰি এক স্বাস্থ্যৱান শাৰীৰিক গঠন লাভ কৰিছিল। সোমবাৰে এই ৫ টা প্ৰতিকাৰ কৰি আপুনি বহুতো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে।