உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » kolkata »Burj Khalifa in Kolkata: কলকাতাত ডুবাইৰ আমেজ দিয়া দুৰ্গা পূজাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ 'বুর্জ খলিফা'ৰ লেজাৰ লাইট বন্ধ হৈ পৰিছে ! কিন্তু কিহৰ বাবে ?

    Burj Khalifa in Kolkata: কলকাতাত ডুবাইৰ আমেজ দিয়া দুৰ্গা পূজাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ 'বুর্জ খলিফা'ৰ লেজাৰ লাইট বন্ধ হৈ পৰিছে ! কিন্তু কিহৰ বাবে ?

    Burj Khalifa in Kolkata: শ্ৰীভূমি স্পোৰ্টিং ক্লাবৰ বুৰ্জ খলিফাৰ লেজাৰ লাইটিং বন্ধ কৰাৰ কাৰণ সম্পৰ্কে জল্পনা-কল্পনা চলি আছে।