உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » kolkata »কণীৰ খোলা, জোতা-দিয়াশলাইৰ বাকচ, গাখীৰৰ পেকেটৰে নিৰ্মিত বৰ্ষাপাৰা, ইডেন, লৰ্ডছ ! দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতিভাই চমকিত কৰিছে সকলোকে...

    কণীৰ খোলা, জোতা-দিয়াশলাইৰ বাকচ, গাখীৰৰ পেকেটৰে নিৰ্মিত বৰ্ষাপাৰা, ইডেন, লৰ্ডছ ! দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতিভাই চমকিত কৰিছে সকলোকে...

    Eden Gardens Replica made by a class 12 Student: পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ সৈতে, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অনায়াসে দেশ আৰু বিদেশত ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰতিকৃতি সৃষ্টি কৰিছে।