Home » photogallery » kolkata »Sushmita Joins TMC: TMCত যোগদান কৰিলে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱে, কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত...

Sushmita Joins TMC: TMCত যোগদান কৰিলে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱে, কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত...

প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱ সিঙে (Sushmita Dev Singh) ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ (Congress) পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত TMCত যোগদান কৰে।

শেহতীয়া বাতৰি