உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »After Fruit Don't Drink Water: ভুলতো ফল খোৱাৰ পিছত পানী নাখাব, ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনাৰ লগতে বৃদ্ধি কৰিব পেটৰ সমস্যা

    After Fruit Don't Drink Water: ভুলতো ফল খোৱাৰ পিছত পানী নাখাব, ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনাৰ লগতে বৃদ্ধি কৰিব পেটৰ সমস্যা

    গেষ্ট্ৰিক ৰস হ্ৰাস কৰিলে পাচন এনজাইমৰ নিষ্কাশন হ্ৰাস হয়, যাৰ ফলত বুকুজ্বলা আৰু এচিডিটি হ'ব পাৰে।

    • |