உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Food for Covid Patients: কোৰোণা পজিটিভ হ'লে আপুনি কি খাব বা কি নাখাব? আপোনাৰ খাদ্যই আপোনাৰ শক্তি

    Food for Covid Patients: কোৰোণা পজিটিভ হ'লে আপুনি কি খাব বা কি নাখাব? আপোনাৰ খাদ্যই আপোনাৰ শক্তি

    কোৰোণা পজিটিভ হ'লে দৈনিক আহাৰৰ পৰা কোনবোৰ খাদ্য বাদ দিব লাগে (Food for Covid Patients)?