உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Health| ফিটাপেলু সোমাব পাৰে মূৰত! পচন্দৰ এইসমূহ খাদ্য খাওতে সাৱধান, থাকে প্ৰাণনাশৰ শংকা!

    Health| ফিটাপেলু সোমাব পাৰে মূৰত! পচন্দৰ এইসমূহ খাদ্য খাওতে সাৱধান, থাকে প্ৰাণনাশৰ শংকা!

    Tapeworm : সাৱধান! ফিটাপেলু মূৰলৈ যাব পাৰে, পাচলিৰ লগতে মাংসৰ পৰাও শৰীৰলৈ যাব পাৰে টেপৱৰ্ম।