உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Condom sell: কণ্ডমৰ বিক্ৰী কমিছে, মানুহে সুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কত কমকৈ গুৰুত্ব দিছে নেকি ?

    Condom sell: কণ্ডমৰ বিক্ৰী কমিছে, মানুহে সুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কত কমকৈ গুৰুত্ব দিছে নেকি ?

    Condom sell: বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কণ্ডম নিৰ্মাণ কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে যে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে লকডাউন হৈছিল, কণ্ডমৰ বিক্ৰী দুই অংকৰ শতাংশ হাৰত বৃদ্ধি হৈছিল।