Home » photogallery » health-well-being »Huge Pain During Menstruation Cycle: Periodsৰ সময়ৰ দিনবোৰৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা সহজে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় বৰ্ণনা কৰে Shilpa Shetty Kundraই ...

Huge Pain During Menstruation Cycle: Periodsৰ সময়ৰ দিনবোৰৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা সহজে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় বৰ্ণনা কৰে Shilpa Shetty Kundraই ...

Lifestyle: এই পদ্ধতিবোৰে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত অসহনীয় বিষৰ পৰা সকাহ দিব পাৰে।

শেহতীয়া বাতৰি