உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Cardiovascular Diseases: মানসিক ৰোগৰ পৰা হৃদৰোগৰ বিপদাশংকা বৃদ্ধি হয়, অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাই কয়

    Cardiovascular Diseases: মানসিক ৰোগৰ পৰা হৃদৰোগৰ বিপদাশংকা বৃদ্ধি হয়, অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাই কয়

    Cardiovascular Diseases: আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিজ্ঞানীসকলে কৰা এক অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে, স্কিজোফ্ৰেনিয়া আৰু বাইপোলাৰ ডিচঅৰ্ডাৰৰ দৰে গুৰুতৰ মানসিক বিকাৰত ভুগি থকা লোকসকলৰ কম বয়সতে কাৰ্ডিওভাস্কুলাৰ ৰোগ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি হয়।