உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »PHOTOS: ভাত খাই আপুনি ভাল পায় যদি এতিয়াৰে পৰা হওক সাৱধান, যদি নহয় কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ, জানক সবিশেষ

    PHOTOS: ভাত খাই আপুনি ভাল পায় যদি এতিয়াৰে পৰা হওক সাৱধান, যদি নহয় কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ, জানক সবিশেষ

    এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি, আধা সিজোৱা চাউল (Rice) খালে কৰ্কট ৰোগৰ (Cancer) আশংকা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। (সকলো ফটো নিউজ18 ইংৰাজী)