உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Osteoporosis: অষ্টিওপোৰোচিছ! বয়সৰ সৈতে বৃদ্ধি হয় হাড় ক্ষয় সমস্যা, জানেনে কিয় এনে হয়

    Osteoporosis: অষ্টিওপোৰোচিছ! বয়সৰ সৈতে বৃদ্ধি হয় হাড় ক্ষয় সমস্যা, জানেনে কিয় এনে হয়

    বয়স বৃদ্ধিৰ ফলত হোৱা সমস্যা বা ৰোগবোৰৰ ভিতৰত হাড়ৰ সমস্যা বা অষ্টিওপোৰোচিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা অধিক। (Osteoporosis)।