உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Durga Puja 2021: পূজাৰ সময়ত যদি হৈছে আপোনাৰ বদহজম বা পেটৰ সমস্যা, কি কৰিব ? কেনেকৈ ঘৰতে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি জানো আহক...

    Durga Puja 2021: পূজাৰ সময়ত যদি হৈছে আপোনাৰ বদহজম বা পেটৰ সমস্যা, কি কৰিব ? কেনেকৈ ঘৰতে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি জানো আহক...

    Durga Puja 2021: পূজাৰ সময়ত (Durga Puja 2021) খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন হয় ৷ বাহিৰৰ খানা, চাওমিন, বিৰিয়ানী আদি বাহিৰৰ খাদ্যৰ বাবে কেতিয়াবা বদহজমৰ সমস্যা হয়৷ গেছ, বুকু জ্বলা, খজুৱতি, পেটৰ বিষ আদি নানা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে।