உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »High Blood Pressure: উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা ? অত্যাধিক হোৱাৰ আগতে ঘৰুৱা উপায়েৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ...

    High Blood Pressure: উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা ? অত্যাধিক হোৱাৰ আগতে ঘৰুৱা উপায়েৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ...

    যদি ৰক্তচাপ অধিক হয়, ষ্ট্ৰোক আৰু হাৰ্ট এটাকৰ আশংকা যথেষ্ট বৃদ্ধি হয় !