உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Health benefits of tamarind : নিয়মিত তেতেলী খোৱাৰ অভ্যাস কৰক, বহু ৰোগ নিৰাময়ত উপকাৰী তেতেলী

    Health benefits of tamarind : নিয়মিত তেতেলী খোৱাৰ অভ্যাস কৰক, বহু ৰোগ নিৰাময়ত উপকাৰী তেতেলী

    Health benefits of tamarind : শৰীৰক গৰমৰ তীব্ৰতাৰ পৰা শীতল কৰি ৰাখে৷ ইয়াৰ বাহিৰেও তেতেলীৰ আন গুণাগুণ আছে৷