உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Health Benefits Of Ginger: আদাৰ লাভালাভবোৰ জানো আহক ! চৰ্দি-কাহৰ পৰা বদহজমলৈকে, আদাই সকলোবোৰ আৰোগ্য কৰিব পাৰে ...

    Health Benefits Of Ginger: আদাৰ লাভালাভবোৰ জানো আহক ! চৰ্দি-কাহৰ পৰা বদহজমলৈকে, আদাই সকলোবোৰ আৰোগ্য কৰিব পাৰে ...

    Ginger: আদাৰ মানদণ্ড আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ হিচাপেও সাৰ্বজনীন আৰু প্ৰাচীন৷ ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদত চৰ্দি আৰু ঋতুগত ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আদা ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে৷