உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »World Obesity Day 2022: স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক, ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ এই দিশবোৰৰ যত্ন লওক ...

    World Obesity Day 2022: স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক, ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ এই দিশবোৰৰ যত্ন লওক ...

    World Obesity Day 2022: যিসকলে ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে চেনীযুক্ত মিঠা পানীয় আৰু চডা পৰিহাৰ কৰা উচিত। এই পানীয়বোৰে ওজন বৃদ্ধি কৰে আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিও কৰে।