உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »ভুলবশতঃ চীনা খাদ্যদ্ৰব্য ক্ৰয় কৰে নেকি? তেন্তে জানি লওক চীনে বিশ্বত কেনে বিষাক্ত ৰেচন বিক্ৰী কৰি আছে...

    ভুলবশতঃ চীনা খাদ্যদ্ৰব্য ক্ৰয় কৰে নেকি? তেন্তে জানি লওক চীনে বিশ্বত কেনে বিষাক্ত ৰেচন বিক্ৰী কৰি আছে...

    চীনৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বলৈ কোৰোনা (Covid19) বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু যেতিয়া চীনা কেটাৰিঙৰ কথা আহে, চীনে ইতিমধ্যে ইয়াৰ কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে কুখ্যাত। শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চীনে খাদ্য সামগ্ৰীত বিষাক্ত দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে। যদি আপুনিও চীনত তৈয়াৰ কৰা এই বস্তুবোৰো খাই আছে, সাৱধান হ'ব...