உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Health Alert: যৌনাঙ্গত বিষ? প্ৰস্ৰাৱৰ সময়ত জ্বলি আছে নেকি? এই ৫বিধ ৰোগৰ পৰা হওক সাৱধান...

    Health Alert: যৌনাঙ্গত বিষ? প্ৰস্ৰাৱৰ সময়ত জ্বলি আছে নেকি? এই ৫বিধ ৰোগৰ পৰা হওক সাৱধান...

    যদি আপুনি যৌনাঙ্গত নিৰন্তৰ বিষ, খজুৱতি বা অসুবিধা অনুভৱ কৰে, তেন্তে আগতীয়াকৈ সাৱধান হ'ব, এই ৫ বিধ ৰোগৰ পৰা থাকিব সাৱধান !