உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Covid-19 Impact On Fertility: কোভিড ১৯-এ প্ৰজনন শক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে ! সতৰ্কবাণী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ ...

    Covid-19 Impact On Fertility: কোভিড ১৯-এ প্ৰজনন শক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে ! সতৰ্কবাণী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ ...

    Covid-19 Impact On Fertility: কোভিড এক যৌন সংক্ৰমিত ৰোগ নহয়, কিন্তু ই পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োৰে প্ৰজনন প্ৰণালী প্ৰভাৱিত কৰে।