உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Coronavirus Infection: চকুৰে সোমাব পাৰে নেকি কোভিড–১৯ ভাইৰাছ? কি কয় বিশেষজ্ঞসকলে?

    Coronavirus Infection: চকুৰে সোমাব পাৰে নেকি কোভিড–১৯ ভাইৰাছ? কি কয় বিশেষজ্ঞসকলে?

    Coronavirus Infection: কোৰোণা ভাইৰাছ এক অত্যন্ত সংক্ৰামক ভাইৰাছ যি বেছিভাগ সময়ত শ্বাসতন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে।