உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Dangerous Cauliflower: সাৱধান! প্ৰাণঘাতী হ'ব পাৰে ফুলকবিত থকা এইসমূহ পোক, ভুলতে আপুনিও খাই থকা নাইতো এই পোকবোৰ!

    Dangerous Cauliflower: সাৱধান! প্ৰাণঘাতী হ'ব পাৰে ফুলকবিত থকা এইসমূহ পোক, ভুলতে আপুনিও খাই থকা নাইতো এই পোকবোৰ!

    শীত কাল অহাৰ লগে লগে ফুলকবি (Cauliflower)য়ে পাচলিৰ বজাৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে। কিন্তু ফুলকবিৰ ভিতৰত বহুপ্ৰকাৰৰ বীজাণু বা পোক থাকে যি শৰীৰৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। কিছুমান পতংগ বা পৰজীৱী খালি চকুৰে দেখা যায়, কিন্তু বেছিভাগ পোক আমাৰ বাবে দৃশ্যমান নহয়, বিশেষকৈ সিহঁতৰ লাৰ্ভা। কিছুমান লাৰ্ভা আৰু টেপৱৰ্ম আনকি কুকিং উষ্ণতাতো জীয়াই থাকিব পাৰে। যদি ফুলকবিত থকা পোক-পতংগ বা পোকবোৰ সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা নহয়, সেইবোৰ আমাৰ অন্ত্ৰত উপনীত হ'ব পাৰে। অন্ত্ৰত উপনীত হৈ সেইবোৰে ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰে, যাৰ ফলত আমি ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব পাৰে।