உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » health-well-being »Uterine Fibroids: ঋতুস্ৰাৱ সাত দিনতকৈ অধিক সময় আছে নেকি ? কি সমস্যা হ'ব পাৰে ?

    Uterine Fibroids: ঋতুস্ৰাৱ সাত দিনতকৈ অধিক সময় আছে নেকি ? কি সমস্যা হ'ব পাৰে ?

    Uterine Fibroids: ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণ হ'লে সাৱধান হ'ব, ঋতুস্ৰাৱৰ বৰ্ধিত ম্যাদ হৈছে সাত দিনতকৈ অধিক, তীব্ৰ পেটৰ বিষ, সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ, প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁতে চাপ অনুভৱ কৰা, কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু বদহজম, পেটৰ বিষ ইত্যাদি।