உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Urfi Javed: 'প্ৰযোজকে নিজে আহি মোৰ কাপোৰ খুলি দিয়ে...!' এটা লেচবিয়ান দৃশ্য শ্বুট কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিলে উৰফি জাভেদে

    Urfi Javed: 'প্ৰযোজকে নিজে আহি মোৰ কাপোৰ খুলি দিয়ে...!' এটা লেচবিয়ান দৃশ্য শ্বুট কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিলে উৰফি জাভেদে

    পোছাককলৈ কোনোৱে উৰফিক প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াও দেখা নাযায়। তেওঁ নিজৰ মতেই থাকিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৈ জনাইছে।