உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Bollywood Celebrities: দিয়া মিৰ্জাই ৰাস্তাত প্লাষ্টিক বুটলিছে আৰু উৰ্ফি জাভেদে প্লাষ্টিকৰ কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে, কি দৃশ্য!

    Bollywood Celebrities: দিয়া মিৰ্জাই ৰাস্তাত প্লাষ্টিক বুটলিছে আৰু উৰ্ফি জাভেদে প্লাষ্টিকৰ কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে, কি দৃশ্য!

    Bollywood Celebrities: উৰ্ফিয়ে এইবাৰ প্লাষ্টিকৰ পেণ্ট বনাই সেয়া পিন্ধি ৰাস্তালৈ গৈছিল। যাৰ পৰা শৰীৰৰ প্ৰায় সকলোবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। তাই পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ বিকিনিৰ ওপৰত প্লাষ্টিকৰ পোছাক পিন্ধিছিল।