உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Gehana Vasisth Bold Photos : পৰ্ণ ছবি নিৰ্মাতা ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ সমৰ্থক গেহনা বশিষ্ঠই ইখনৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰিলে সিখন হট ফটো, বোল্ড লুকত ভাইৰেল অভিনেত্ৰী

    Gehana Vasisth Bold Photos : পৰ্ণ ছবি নিৰ্মাতা ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ সমৰ্থক গেহনা বশিষ্ঠই ইখনৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰিলে সিখন হট ফটো, বোল্ড লুকত ভাইৰেল অভিনেত্ৰী

    গেহনা বশিষ্ঠ (Gehana Vasisth)ই শ্বেয়াৰ কৰা হট ফটোবোৰ তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে ভাল পাইছে। এতিয়ালৈ তেওঁৰ প্ৰতিটো পোষ্টত লাখ লাখ লোকে লাইক-কমেণ্ট কৰিছে।