உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »TV Serial Actress Death: ফেট ছাৰ্জাৰীৰ সময়তে মৃত্যু ২১ বছৰীয়া অভিনেত্ৰীৰ, চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ

    TV Serial Actress Death: ফেট ছাৰ্জাৰীৰ সময়তে মৃত্যু ২১ বছৰীয়া অভিনেত্ৰীৰ, চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ

    ২১ বছৰীয়া অভিনেত্ৰী চেতনা ৰাজ শেট্টী কছমেটিক হাস্পতালত ফেট ছাৰ্জাৰীৰ বাবে ভৰ্তি হৈছিল।