உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Sonam Kapoor-Anand Ahuja: সর্বনাশ! সোনম কাপুৰৰ ঘৰত ভয়ংকৰ ডকাইতি, কিমান টকাৰ নিলে ধন-সোণ?

    Sonam Kapoor-Anand Ahuja: সর্বনাশ! সোনম কাপুৰৰ ঘৰত ভয়ংকৰ ডকাইতি, কিমান টকাৰ নিলে ধন-সোণ?

    Sonam Kapoor-Anand Ahuja: আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত কাম কৰি থকা মুঠ ২৫ জন কৰ্মচাৰীক সোধা-পোছা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ঘৰটোত মুঠ ৯ জন তত্ত্বাৱধায়ক আছে আৰু তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰি আছে।