உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Rajnikanth Birthday: কণ্ডাক্টৰৰ কাম কৰি পাইছিল মাহিলী ৭৫০ টকা, ৰজনীকান্তৰ আচল নাম জানেনে? জন্মদিনত চাওক প্ৰখ্যাত অভিনেতাজনৰ অজানা তথ্য

    Rajnikanth Birthday: কণ্ডাক্টৰৰ কাম কৰি পাইছিল মাহিলী ৭৫০ টকা, ৰজনীকান্তৰ আচল নাম জানেনে? জন্মদিনত চাওক প্ৰখ্যাত অভিনেতাজনৰ অজানা তথ্য

    Rajnikanth: ৰজনীকান্তৰ নাম দিয়া হৈছিল শিৱাজীৰাও গায়কোৱাড়। প্ৰথমে কন্নড় ভাষাত নাটকৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৰজনীকান্তে। সেই নাটকসমূহ আছিল পুৰাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।