உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Sara Ali Khan | Janhvi Kapoor: ছাৰা আলী খান আৰু জাহ্নৱী কাপুৰ একেলগে, ভাইৰেল দুই সুন্দৰীৰ ফটো

    Sara Ali Khan | Janhvi Kapoor: ছাৰা আলী খান আৰু জাহ্নৱী কাপুৰ একেলগে, ভাইৰেল দুই সুন্দৰীৰ ফটো

    Sara Ali Khan | Janhvi Kapoor: বলীউডৰ দুই দিভা জাহ্নৱী কাপুৰ আৰু ছাৰা আলী খানে কেদাৰনাথ (Kedarnath) মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে একেলগে।